دیدراه شماره ۵

مدیریت آسیب‌های اجتماعی منوط به کمک گرفتن از نهادهای آموزشی فرهنگی است
دکترسیدحسن موسوی چلک؛ رئیس انجمن مددکاران اجتماعی

مدیریت آسیب‌های اجتماعی منوط به کمک گرفتن از نهادهای آموزشی فرهنگی است

آمار حاشیه‌نشینی، اعتیاد، کودکان کار و خیابان و دیگر آسیب‌های اجتماعی رو به افزایش است، چراکه کنترل این مسائل برای دستگاه‌های مسئول در اولویت قرار ندارد.

ادامه مطلب