در نشست تخصصی "اسلام، غرب و مساله زن" در مشهد مطرح شد:

بیان آزادی و حقوق زن در کشورهای غربی تنها یک بازی است

دکتر حسن رحیم پورازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۲:۱۵ کد : ۵۵۱۱۴ رویداد راهبردی اسلایدر
حسن رحیم پور ازغدی در نشست تخصصی "اسلام، غرب و مساله زن" در مشهد اظهار کرد: یکی از مشکلات این است که غرب مسائل خود را به صورت زرق و برق به ما عرضه می‌کند.
بیان آزادی و حقوق زن در کشورهای غربی تنها یک بازی است

یکی از مشکلات این است که غرب مسائل خود را به صورت زرق و برق به ما عرضه می‌کند.
 امروز در غرب اسم و رنگ تبعیض علیه زنان را عوض کردند اما اصل آن برقرار است. اکنون در اروپا همان نگاهی به زن حاکم است که قبل از اسلام حاکم بود.
مفاسد و نابودی خانواده باعث تنهایی انسانها در غرب شده است. در اسلام زن جایگاه بسیار والا و ارزشمندی دارد و او را به انجام هیچ کاری نمی توان مجبور کرد.
ازدواج بیشترین مسؤولیت را برای مرد دارد، و در فقه ما هیچ تعهدی به جز مسایل زناشویی روی دوش زن نیست. حتی نمی‌توان زن را به کار در خانه یا بیرون از آن مجبور کرد، بطوریکه مادر می‌تواند حتی برای شیردادن به فرزند هم درخواست پول نماید.


نظر شما :