طرح هماهنگ کارشناخت گام دوم انقلاب اسلامی

۱۲ دی ۱۴۰۱ | ۰۹:۲۲ کد : ۵۲۲۳۹ مطالعات راهبردی
طرح هماهنگ کارشناخت گام دوم انقلاب اسلامی

دفتر مطالعات فرهنگی با تجزیه و تحلیل بیانیه گام دوم طرح هماهنگ کارشناخت گام دوم انقلاب اسلامی را در دو قالب مجموعه نشست های علمی فرهنگی و طرح های مطالعاتی در واحد های منتخب جهاددانشگاهی در سال جاری برگزار میکند.
کسب اطلاعات بیشتر:
http://taaf.acecr.ac.ir
 https://roytab.ir
 
رویتاب سامانه یکپارچه بازتاب رویدادهای معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی


نظر شما :