کارگاه آموزشی"تجربه خوانی" (۴)

محمدرضا کازرونی (معاون فرهنگی سابق واحد صنعتی اصفهان)
۲۸ آبان ۱۴۰۱ | ۱۱:۳۸ کد : ۵۰۸۳۶ آموزش راهبردی
کارگاه آموزشی "تجربه خوانی" (۴) با حضور محمدرضا کازرونی (معاون فرهنگی سابق واحد صنعتی اصفهان) برگزار می‌گردد.
کارگاه آموزشی"تجربه خوانی" (۴)

کارگاه آموزشی "تجربه خوانی" (4) با حضور محمدرضا کازرونی (معاون فرهنگی سابق واحد صنعتی اصفهان) برگزار می‌گردد.

این کارگاه دوشنبه 29 آبان‌ ماه ۱۴۰۱ ساعت 10صبح در سالن شهید صبوری معاونت فرهنگی ویژه معاونین و مدیران فرهنگی جهاد دانشگاهی برگزار خواهد شد.
شرکت در این کارگاه به صورت آنلاین با مراجعه به سایت Roytab.ir امکان پذیر است.

مشارکت حضوری در کارگاه، با مراجعه به ساختمان شماره 2 جهاد داننشگاهی، سالن شهید صبوری امکان پذیر خواهد بود.

 


نظر شما :