کارگاه آموزشی"تجربه خوانی" (۳)

۲۵ مهر ۱۴۰۱ | ۱۴:۲۴ کد : ۴۹۷۵۲ آموزش راهبردی
کارگاه آموزشی "تجربه خوانی" (۳) با حضور محمدرضا روستایی ( عضو هیات علمی و معاون سابق فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد خوزستان) برگزار می‌گردد.
کارگاه آموزشی"تجربه خوانی" (۳)

کارگاه آموزشی "تجربه خوانی" با حضور محمدعلی ایمانی محمدرضا روستایی ( عضو هیات علمی و معاون سابق فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد خوزستان) برگزار می‌گردد.

این کارگاه دوشنبه 25 مهرماه ۱۴۰۱ ساعت 10صبح در سالن شهید صبوری معاونت فرهنگی ویژه معاونین و مدیران فرهنگی جهاد دانشگاهی برگزار خواهد شد.
شرکت در این کارگاه به صورت آنلاین با مراجعه به سایت Roytab.ir امکان پذیر است.

مشارکت حضوری در کارگاه، با مراجعه به ساختمان شماره 2 جهاد داننشگاهی، سالن شهید صبوری امکان پذیر خواهد بود.


نظر شما :